Chỉnh sửa game kích thước màn hình

Chơi trò chơi miễn phí Dragon Ball 2

437 KB Số lần 1,000,040 được chơi
Điều khiển game:
  •  Play
Thêm game này vào trang web của bạn!
Toggle Embed Code

Bạn chưa đăng nhập. Chỉ các thành viên đã đăng ký mới được bình chọn không cần xác thực.
Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký, hoặc gõ các từ dưới đây:

Cảm ơn bạn đã bầu chọn!
Bạn chỉ có thể bình chọn 1 lần trong ngày
Rất tiếc, hôm nay bạn đã bình chọn cho quá nhiều trò chơi!
Rất tiếc, có lỗi xảy ra. Vui lòng bình chọn lại sau.
loading...
Bạn có thích trò chơi này Không
87.32%
MIêU Tả:

The action is so fast-paced and viscerally satisfying that it can genuinely appeal even to those otherwise uninterested in Dragon Ball.

BìNH LUậN Spinner